Zapisy na Nowy Rok Szkolny
Zapraszamy

 ZAPISY na nowy rok szkolny 2022/23  

Zapraszamy do skorzystania z jednej z dogodnych dla Państwa form zapisu.

     

      Telefonicznie +48 14 622 39 25,   603 537 345

      email : progressnew@poczta.onet.pl

  

 

Zapisu na kurs dokonuje się po uiszczeniu wpisowego w wysokości 60 zł
( sześćdziesiąt złotych). Wpisowe zapewnia rezerwację na wybranym kursie i jest wliczone
w koszt kursu.

Prosimy o dokonanie opłaty rekrutacyjnej przy dokonaniu rejestracji elektronicznej

 

Procedura zapisu elektronicznego online:

Krok 1 : wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Krok 2 : dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 60 zł ( sześćdziesiąt  złotych ) na nasze konto:   BŚ o/w Tarnowie  87 1050 1562 1000 0022 4337 2402 

 

Po dokonaniu w ten sposób rekrutacji nasz pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie celem omówienia szczegółów oferty, a o wpływie opłaty wpisowej na nasze konto poinformujemy SMS-em.

 

                                                            Polityka prywatności

 

 Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych "Progress New" Europejskie Centrum Edukacji Krystyna Bodzioch z siedzibą w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 37, NIP: 8732076107, e-mail:progressnew@poczta.onet.pl

 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:

– w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);

– w celu zawarcia umowy sprzedaży usługi: kursu języka obcego na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celu wykonania zapisów umowy, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego do Twoich potrzeb i Twojego poziomu;

– w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych.

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jakie dane przetwarzamy? 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu przyjęcia na listę naszych studentów: 
a) Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, data urodzenia,  numer telefonu kontaktowego 
c) Poziom zaawansowania znajomości języka obcego 

 

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy windykacyjne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane? 

1. Dane, które otrzymaliśmy w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy sprzedaży zostaną usunięte najpóźniej z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymaliśmy Twoje ostatnie zapytanie

2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

3. Dane związane z Twoim poziomem zaawansowania oraz postępami w wykupionym przez Ciebie kursie językowym przechowujemy do końca roku kalendarzowego w którym zakończyła się umowa.

 

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych przekazywane są dane?

Nie udostępniamy Twoich danych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.

 

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

a) Prawo dostępu do swoich danych

b) Prawo otrzymania kopii swoich danych

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:

– Twoje dane są nieprawidłowe 

– nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych 

– nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych. 

d) Prawo do sprostowania swoich danych.

e) Prawo do usunięcia danych.

Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.

f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.

g) Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji.

W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

h) Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo do:

– otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie

– zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.

i) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

możesz złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.

j) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: progressnew@poczta.onet.pl lub wysyłając korespondencję drogą pocztową na adres siedziby.

 

  

Referencje