Zapisy na Nowy Rok Szkolny
KURSY DLA FIRM I INSTYTUCJI

Kursy dla firm i instytucji są organizowane w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. Forma długość oraz częstotliwość zajęć zależy od Klienta. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie naszej szkoły lub w miejscu wyznaczonym przez Klienta. Każdy z kursów jest odrębnie przygotowany i uwzględnia potrzeby Państwa firmy. Organizacja zajęć możliwa jest w dowolnym momencie roku. Ceny kursów ustalane są indywidualnie z klientem.
Pracownicy firm i instytucji mogą również dołączyć do odpowiednich grup prowadzonych w naszej szkole.
Organizacja zajęć przebiega w następujący sposób:

  • spotkanie z przedstawicielem firmy w celu ustalenia profilu kursu
  • przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego i krótkiej rozmowy w języku obcym z wyjątkiem poziomu początkującego) w celu ustalenia poziomu zaawansowania
  • ustalenie terminu , częstotliwości, ceny oraz programu zajęć, dobór podręczników i materiałów dydaktycznych.


Postępy osób, które biorą udział w kursie ( indywidualnie lub w grupach) są systematycznie sprawdzane w formie pisemnej i ustnej a raz w semestrze uczestnik kursu otrzymuje raport lektora, który zawiera informacje na temat merytorycznej zawartości kursu oraz postępach uczestnika . Po zakończonym kursie uczestnik, który uczestniczył w przynajmniej 60% zajęć otrzymuje certyfikat ukończenia kursu językowego.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych lektorów. Nauczanie prowadzone jest w oparciu o metodę komunikatywną, która ma na celu rozwinięcie umiejętności swobodnego porozumiewania się. Program nauczania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.
Oferujemy możliwość nauki w grupach specjalistycznych, których celem jest przygotowanie uczących się do używania języka obcego w konkretnych sytuacjach , takich jak : negocjacje , podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, użycie słownictwa i zwrotów branżowych. Oferujemy również grupy "general English" gdzie uczymy języka ogólnego na wszystkich poziomach zaawansowania.
Korzystamy z materiałów renomowanych wydawnictw językowych oraz materiałów dydaktycznych stworzonych specjalnie na potrzeby danej grupy lub indywidualnych słuchaczy.

Referencje