Zapisy na Nowy Rok Szkolny
KURSY MATURALNE

Kursy maturalne przeznaczone są dla osób przygotowujących się do Nowej Matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Nauka odbywa się w grupach standardowych 6-9 osób lub w grupach niestandardowych od 3-5 osób. W przypadku grupy niestandardowej jest realizowany ten sam materiał, co w grupach standardowych, ale przy mniejszej ilości godzin.

Zajęcia odbywają się:
-2 x w tyg. po 90  min.
-1 x w tyg. po 135 min. 

DODATKOWO  4 x MATURA  PRÓBNA

 Zajęcia odbywają się od października do kwietnia, całe przygotowanie obejmuje 90 godzin lekcyjnych w grupach standardowych. Prowadzone są przez nauczycieli licealnych, którzy są Egzaminatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na zajęciach korzystamy z podręczników przygotowanych przez renomowane wydawnictwa językowe ( Longman , Oxford, Express Publishing ) z myślą o maturzystach. Uczniowie otrzymują również bezpłatne materiały dodatkowe.

W trakcie kursu realizowany jest materiał gramatyczny obowiązujący w szkole średniej. Kładziemy nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia pisania, rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu. Wszystkie te umiejętności wymagane są na Nowej Maturze.
W czasie trwania kursu maturalnego systematycznie sprawdzamy postępy naszych uczniów poprzez testy pisemne oraz ustne a w kwietniu przeprowadzamy 2 próbne egzaminy maturalne.

Referencje