Zapisy na Nowy Rok Szkolny
KURSY INDYWIDUALNE

Kursy indywidualne przeznaczone są dla osób, które nie chcą uczyć się w grupie lub nie mogą uczęszczać regularnie na zajęcia. Uczeń indywidualnie wybiera sobie termin zajęć i razem z lektorem ustala indywidualny program nauczania. Zajęcia takie mogą odbywać się indywidualnie z lektorem lub w grupach 2-3 osobowych. Częstotliwość , czas trwania zajęć oraz cena ustalane są indywidualnie z osobą/osobami zainteresowanymi.

Kursy prowadzone są przez cały rok a termin rozpoczęcia i zakończenia cyklu ustalany jest indywidualnie z zainteresowanymi. W ramach kursów indywidualnych realizujemy program kursów standardowych, specjalistycznych lub egzaminacyjnych. Kursy indywidualne mogą odbywać się we wszystkich proponowanych w naszej ofercie językach.

Referencje