Zapisy na Nowy Rok Szkolny
KURSY DLA DZIECI (7-14 LAT) I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

 

Zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego, francuskiego

Dzieci spotykają się jeden  lub  dwa razy w tygodniu w odpowiednich grupach wiekowych. Grupy podzielone są na poziomy zaawansowania. Długość zajęć jest uzależniona od wieku dziecka:

Szkoła podstawowa:

7-12   lat   2 x w tyg. po 45 min.   lub   1 x w tyg. 60 min. 
12-13 lat   1 x w tyg. po 90 min.   lub   2 x w tyg. 90 min.

Kurs roczny to 64 godziny lekcyjne

 Młodzież klasa VIII :   PRZYGOTOWANIE  do TESTU  8 - KLASISTY 
 1 x w tyg. po 90 min. 


Kursy rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu. Prowadzimy stałe monitorowanie postępów w nauce .Rodzice mają możliwość uzyskania informacji o postępach swojego dziecka w trakcie trwania roku szkolnego, a na koniec roku szkolnego każde dziecko otrzymuje dyplom ukończenia i kartę ocen umiejętności wraz z rekomendacją na kolejny rok szkolny.         

Dodatkowo zapewniamy bezpłatne konsultacje indywidualne.

 
8-KLASIŚCI – DODATKOWO PISZĄ  4  x  TEST  PRÓBNY
 
Referencje