Zapisy na Nowy Rok Szkolny
KURSY DLA DZIECI (6-12 LAT) I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

 

zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego, francuskiego

Dzieci spotykają się dwa razy w tygodniu w odpowiednich grupach wiekowych. Grupy podzielone są na poziomy zaawansowania. Długość zajęć jest uzależniona od wieku dziecka:

Szkoła podstawowa:

6-8 lat   2 x w tyg. po 45 min.    
9-12 lat 2 x w tyg. po 45 min.       kurs roczny to 64 godziny lekcyjne

Młodzież gimnazjalna:

Opcje do wyboru :
2 x w tyg. po 45 min.  =  kurs roczny to  64 godz. lekcyjne
2 x w tyg. po 90 min.  =  kurs roczny to 110 godz. lekcyjnych
1 x w tyg. 90 min.     =  kurs roczny to 64 godz. lekcyjne

Kursy rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu. Prowadzimy stałe monitorowanie postępów w nauce .Rodzice mają możliwość uzyskania informacji o postępach swojego dziecka w trakcie trwania roku szkolnego, a na koniec roku szkolnego każde dziecko otrzymuje dyplom ukończenia i kartę ocen umiejętności wraz z rekomendacją na kolejny rok szkolny.          Dodatkowo zapewniamy bezpłatne konsultacje indywidualne.

 
GIMNAZJALIŚCI KLAS III – DODATKOWO OTRZYMUJĄ 12 GODZ. ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO TESTU  GIMNAZYJNEGO.
 
Referencje