Zapisy na Nowy Rok Szkolny
HAPPY EASTER
W okresie  18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 Przerwa w zajęciach dydaktycznych 
(Zajęcia indywidualne  odbywają się w/g ustalonego harmonogramu).

ALLELUJA !
Referencje